Ce este CSC Moldova?

CSC Moldova este o asociație de studenți creștini din universitățile din Moldova. În calitate de creștini, vrem să arătăm că credința în Dumnezeu este relevantă în special pentru oamenii care gândesc.

Organizăm prelegeri, evenimente educațional moral-spirituale, grupuri de discuții și diverse alte activități la diferitele universități din Moldova. Vrem să ne gândim împreună la întrebările esențiale ale vieții. Dacă eşti student, atunci eşti binevenit să ni te alături.

CSC Moldova face parte din organizația umbrelă IFES la nivel mondial și la nivel local CNTM. Asociaţie Obştească, non-guvernamentală, apolitică, non-profit înregistrată la M.J.R.M. în anul 2003, având ca scop promovarea prinicipiilor morale creştine de gândire, muncă şi convieţuire în societate şi în mod special în mediul academic din Republica Moldova.

Ce sunt grupurile CSC Moldova?

CSC Moldova este formată din mai multe grupuri locale de oraș. Studenții din aceste grupuri provin din toate domeniile posibile de studii și instituții de învățământ, precum universități, universități de științe aplicate, academii și altele. Grupurile sunt conduse înşişi de studenți care sunt antrenați și supervizați de staff-ul (personalul) sau de conducători de grup voluntari.

moldova_harta_administrativa

Poți găsi informații mai detaliate despre grupurile individuale aici:

Adresa: str. Gheorghe Coșbuc 14/2, Bălți

Telefon: +373 683 15 576

vezi mai multe date de contact

Adresa: str. Armenească 61/13, Chișinău

Telefon: +373 22 272 854

Ce credem noi?

CSC Moldova este interconfesională și temelia credinței noastre este:

 1. Unitatea Tatălui, Fiului şi Duhului Sfânt în persoana lui Dumnezeu;
 2. Suveranitatea lui Dumnezeu în creaţie, revelaţie, răscumpărare şi judecata de apoi;
 3. Inspiraţia divină şi încrederea deplină în Sfânta Scriptură, ca fiind dată de la început, si care este suprema autoritate în toate întrebările credinţei si purtării;
 4. Firea păcătoasă şi vina universală a tuturor oamenilor din momentul căderii, ceea ce rezultă în condamnarea lor de către Dumnezeu.
 5. Răscumpărarea oamenilor de vină, pedeapsă, dominaţia şi pângărirea păcatului, ce vine numai prin moartea de sacrificiu (ca reprezentatul şi în locul nostru) a Domnului Isus Cristos, Fiul lui Dumnezeu întruchipat.
 6. Învierea din morţi în trup a Domnului Isus Cristos şi înălţarea Lui la dreapta lui Dumnezeu Tatăl.
 7. Prezenţa şi puterea Duhului Sfânt în lucrarea de reînnoire.
 8. Îndreptăţirea omului păcătos numai prin harul lui Dumnezeu.
 9. Duhul Sfânt locuieşte şi lucrează în fiecare credincios.
 10. O singură Biserică Sfântă Universală care este Trupul lui Cristos şi membrii căreia sunt toţi credincioşii.
 11. Aşteptarea reîntoarcerii personale a Domnului Isus Cristos.

Misiune

Promovarea prinicipiilor morale creştine de gândire muncă şi convieţuire în societate şi mediul academic din Republica Moldova.

Domenii: Educatia moral – spirituală, dezvoltare civică – comunitară, dezvoltare persoanlă, Voluntariat, Mobilizare.

Obiective strategice

 1. Dezvoltarea moral spirituală a tinerilor
  1. Promovarea mesajului crestini și Implicare la universitate;
  2. Promovarea inițiativei și liderismului studențesc;
  3. Promovarea integrării studenților cu absolvenții.
 2. Dezvoltarea capacităţii organizaţionale a Asociaţiei
  1. Consolidarea cadrului de organizare şi funcţionare al Asociaţiei;
  2. Consolidarea stabilităţii financiare a Asociaţiei;
  3. Dezvoltarea resurselor umane / voluntariat;
  4. Monitorizarea și evaluarea continuă a calității programelor oferite.
 3. Dezvoltarea relaţiei dintre Asociaţie şi mediul extern
  1. Creşterea participării Asociaţiei la procesul de dialog social din domeniile de interes;
  2. Promovarea unei comunicări deschise între Asociaţia şi mediul extern.

Structură

În structura organizatorică a Asociației CSC Moldova intră următoarele organe: Membrii Biroului Executiv, Consiliul de Directori, Președintele, Cenzorul Membrii Secretariatului, Directorul Executiv, Contabilul, Coordonatori de Program și de Proiect.